احتمال اشتباه در حافظه

احتمال اشتباه در استفاده از ماشین حساب تقریبا صفر می باشد

مگر خود شخص استفاده کننده اشتباه عملیات را انجام دهد

یکی از اشتباهات رایج در محاسباتM+ . M- یا همان عمیات حافظه مستقل زمانی به وجود می آید که شما حافظه دستگاه را صفر نکرده باشید اگر زمانی که شما از کلید AC یا ON در ماشین حساب استفاده نمایید حتی اگر روی صفحه 0 را مشاده نمایید باید دقت بفرمایید که حرف M روی صفحه ماشین حساب نباشد اگر وجود داشت حتما با کلید MRC  یا کلید MC حافظه دستگاه را صفر کرده سپس شروع به عملیات مجدد می نمایید

در غیر این صورت مقدار حافظه باقیمانده در ماشین حساب با عملیات جدبد شما محاسبه گردیده و کاربر ماشین حساب نتیجه اشتباهی را از ماشین حساب دریافت می نماید

پس قبل از شروع در هر محاسه بهتر است که حافظه دستگاه را صفرنمایید

خوب حالا سوال اینجا است که چرا این عمل به صورت اتوماتیک در دستگاه انجام نمیشود

پاسخ این است که اگر در حین انجام محاسبات نیازی به یک عملیات جدید شد مثالا خواستید یک عملیات ساده دیگری را انجام دهید یا حتی تلفن شما اگر زنگ خورد یا مشغول به کار دیگری شدید که دستگاه پس از  چند دقیقه خاموش گردید باز شما حافظه قبلی را در ماشین حساب دارید و میتوانید از آن بهره ببرید

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com