تست کردن ماشین حساب

نکات مهم در باره تست کردن ماشین حساب

ابتدا هر ماشین حسابی را که تهیه فرمودید روشن نموده سپس عدد 8 را به تعداد دیجیت های صفحه نمایش ماشین حساب وارد نمایید تا مشخص شود که تمامی صفحه نمایش ماشین حساب به صورت صحیح کار می کند

جهت تست اعداد و کلیدها اعداد 12345679 را در مضربی از 9 ضرب کرده تا عملکرد صحیح کلیه کلیدها مد نظر قرار گرفته شود

12345679*72=88888888

123456798*9=11111111

12345679*18=22222222

12345679*27=33333333

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com