تست کردن ماشین حساب

نکات مهم در باره تست کردن ماشین حساب

ابتدا هر ماشین حسابی را که تهیه فرمودید روشن نموده سپس عدد ۸ را به تعداد دیجیت های صفحه نمایش ماشین حساب وارد نمایید تا مشخص شود که تمامی صفحه نمایش ماشین حساب به صورت صحیح کار می کند

جهت تست اعداد و کلیدها اعداد ۱۲۳۴۵۶۷۹ را در مضربی از ۹ ضرب کرده تا عملکرد صحیح کلیه کلیدها مد نظر قرار گرفته شود

۱۲۳۴۵۶۷۹*۷۲=۸۸۸۸۸۸۸۸

۱۲۳۴۵۶۷۹۸*۹=۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵۶۷۹*۱۸=۲۲۲۲۲۲۲۲

۱۲۳۴۵۶۷۹*۲۷=۳۳۳۳۳۳۳۳

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com