کاسیو ساخت ژاپن

ماشین حساب کاسیو

ساخت ژاپنی اصل                                                 ماشین حساب کاسیو ساخت ژاپن اصل آکبند casio fx-p401

کاسیو fx-p401

توابع مثلثاتی

مد SD,LR

محاسبات کسری

کلید DEL

کلید ممیز

محاسبات توانی

محاسبات لگاریتمی

محاسبات HYP

محاسبات باینری

کلید contrast

lمحاسبات رادیکال

ماشین حساب کاسیو ژاپن

برچسب‌ها, , , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com