کاسیو fx-570es plus

ماشین حساب مهندسی کاسیو

CASIO FX-570 ES PLUS

ماشین حساب مهندسی کاسیو               ماشین حساب مهنذسی کاسیو CASIO FX-570ES PLUS

محاسبات كسري
ورود و نمايش طبيعي عبارات رياضي
محاسبات مبناي دو، هشت، ده و شانزده
محاسبات اعداد مختلط
محاسبات ماتريسي
محاسبات معادلاتي
محاسبات انتگرال و ديفرانسيل (معین)
عمليات تركيب وترتيب

صفحه نمایش دو خطی
عمليات آماري (انحراف معيار، تحليل رگرسيون)
عمليات منطقي
40 ثابت علمي
9 حافظه متغيير

ماشین حساب کاسیو

برچسب‌ها, , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com