ماشین حساب کاسیو

ساخت ژاپنی اصل                                                 ماشین حساب کاسیو ساخت ژاپن اصل آکبند casio fx-p401

کاسیو fx-p401

توابع مثلثاتی

مد SD,LR

محاسبات کسری

کلید DEL

کلید ممیز

محاسبات توانی

محاسبات لگاریتمی

محاسبات HYP

محاسبات باینری

کلید contrast

lمحاسبات رادیکال

ماشین حساب کاسیو ژاپن

کلید GT

یا همان GRAND TOTAL

در ماشین حساب

زمانی است که شما میخواهید عملیاتی را انجام دهید که فقط در حالت جمع کردن  و اضافه شدن می باشد

مثالا محاسبات یک فاکتور فروش

ابتدا اگر روی صفحه GT بود آن را با کلید AC و یا با دوبار فشار دادن کلید GT صفر می نمایید

سپس عملیات را شروع می نمایید مثال

۱۲*۲=۲۴

۴*۷=۲۸

۱۰*۳=۳۰

حال اگر کلید GT را فشار دهید حاصل عملیات بالا را که ۲۴+۲۸+۳۰برابر با ۸۲ میباشد را نمایش خواهد داد

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com