ماشین حساب سیتیزن

۱۲ رقمی جیبی

سیتی زن SLD-1012                                                ماشین حساب سیتیزن sld-1012 جیبی 12 رقمی

کلید %

محاسبات رادیکال

چهار عمل اصلی

کلید ممیز

تک صفر ودوصفر

 

همراه با جلد چرمی

کیف ماشین حساب

نور و باطری

تقسیم

ضرب

مساوی

جمع

منفی

 

ماشین حساب کیفی رومیزی کاسیو

CASIO MS-20NCماشین حساب کاسیو مقطع راهنمایی و دبیرستان حسابداری casio ms-20nc

نور و باطری

کلیذ تک پاکن

تک صفر و دو  صفر

محاسبات مالیات

درصد

رادیکال

حافظه دار

تبدیل  ارز

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com