ماشین حساب ۱۲ رقمی جیبیماشینن حساب تاشو جیبی کاسیو sx-220

کاسیو sx-220

نور و باطری

تک صفر و دو صفر

کلید تک پاکن

محاسبات درصد

کلید جمع GT

عملیات رادیکال

تاشو

حافظه مستقل

 

ماشین حساب جیبی ۸ رقمی کاسیو

ماشین حساب جیبی رنگی کاسیو SL-300VC

عملیات جمع ساعت

محاسبات رادیکال

محاسبات مالیات

نور و باطری

کلید تک پاکن

تک صفر

کلید تک پاکن

در ده رنگ مختلف

نارنجی

آبی کم رنگ فیروزه ای

سرخابی

سبز کم رنگ کاهویی

زرد

صورتی

آیی پررنگ سرمه ای

بنفش

مشکی

سفید

CASIO SL-300VC

 

 

ماشین حساب کاسیو SL-340VA

ماشین حساب جیبی ۱۴ رقم

نور و باطری

همراه با کیف                                                                            ماشین حساب جیبی کاسیو 14 رقمی نور و باطری CASIO SL-340VA

کلید تک پاکن

تک صفر و دو صفر

کلید H/S/M

محاسبات جمع ساعت

جمع ساعات کارگری

 

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com