ماشین حساب ستی زن رومیز 12 رقمی چک و تصحیحماشین حساب سیتی زن

12 رقم رومیزی

سیتی زن ST-1200

دو حافظه مستقل

نور و باطری

عملیات چک تصحیح

کلید تک صفر ودو صفر

بازگشت عملیات اتوماتیک

کلید تصحیح

چهار عمل اصلی

ضرب

جمع

منفی

تقسیم

عملیات جمع یک عدد منفی

کلید تصحیح

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com