ماشین حساب ۱۲ رقمی کاسیو

CASIO JJ-120D                                               ماشین حساب رومیزی کیفی کاسیو 12 رقم کاسیو CASIO JJ-120D

با قابلیت چک و تصحیح

ماشین حساب نور و باطری

باریک تر نسبت به مدل DJ-120D

کلید تک پاکن

بسیار روان و سریع

تک صفر و دو صفر

کلیذ GT

 

ماشین حساب کاسیو

 ماشین حساب رومیزی کاسیو

۱۴ رقم رومیری

نور وباطری

کلید تک پاکن

با قابلیت تبدیل ارز

صفحه کلید بی صداماشین حساب 14 رقم رومیزی casio ds-3ts

صفحه کلید دوبار تزریق

کلید جمع GT

۰,۰۰

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com