ماشین حساب ۱۲ رقمی کاسیو

CASIO JJ-120D                                               ماشین حساب رومیزی کیفی کاسیو 12 رقم کاسیو CASIO JJ-120D

با قابلیت چک و تصحیح

ماشین حساب نور و باطری

باریک تر نسبت به مدل DJ-120D

کلید تک پاکن

بسیار روان و سریع

تک صفر و دو صفر

کلیذ GT

 

ماشین حساب کاسیو DJ-120 D

جایگزین کاسیو DJ-120

عملیات چک تا ۱۵۰ مرحله کلید ۰و۰۰۰,۰۰

کلید جمع GT

کلید تک پاکن سیستم نور و باطری

قابلیت تصحیح ۱۲ رقم رومیزی همرا با کلید جدید DISP

(قابلیت تغییر در تفکیک اعداد  دو رقم وسه رقم)

در حالت استاندارد و اروپایی وغیره می باشد جهت نمایش ممیز وتفکیک اعدادماشین حساب رومیزی کاسیو 122 رقم casio dj-120d

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com