ماشین حساب مهندسی کاسیو fx-85es plus

توابع مثلثاتی

محاسبات پایه                                                                                                                       حداقل ماشین حساب مهندسی fx-85es plus با نور و باطری

محاسبات آماری

تبدیل کسر

نور و باطری

انحراف معیار

امکان بازیابی عملیات ماقبل

ترکیب . بازآرایی

همراه با 9 حافظه متغیر

درب کشوی از پایین به بالا

کلید Ans

عملیات توان

محاسبات hyp

محاسابات لگاریتم

درجه و دیگری و رادیان

حالت RNd

کلید ran

sin ,tan

 

 

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com