تنها ماشین حساب مهتدسی پارس حساب با قابلیت رسم نمودار‏‏ ‏
آنالیز نمودار (Solve, Sketch,Trace, Zoom)‏‏ ‏
رسم نمودار آماری با یک و دو متغیر‏ ‏

PARS HESAB‏
۷۹ مرحله حافظه فرمولی‏‏ ‏
حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی تا ۳۰۰ مرحله‏ ‏ ‏
محاسبات انتگرالی‏
محاسبات مبنای N‏
محاسبات اعداد مختلط‏
محاسبات رگرسیون‏
محاسبات انحراف معیار‏
محاسبات اعداد کسری‏
محاسبات درصد‏
محاسبات علمی:‏
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها‏
– محاسبات هذلولی و عکس آنها‏
– محاسبات لگاریتمی و توانی‏
– محاسبات معکوس ، فاکتوریل‏
– محاسبات تبدیل واحدهای متریک
محاسبات درجه ، دقیقه ، ثانیه‏
همراه با کیف‏

جهت اطلاع بیشتر با ۰۲۱۶۶۷۰۵۳۱۰ تماس حاصل فرمایید

ماشین حساب مهندسی پارس حساب با قابلیت رسم نمودار pars hesab Gx-8000

 

ماشین حساب جیبی پارس حساب

CK-2000

۱۰ رقم

نور و باطری

سیتم چک و تصحیح

تک صفر و دو صفر                                                    ماشین حساب پارس حساب جیبی 10 رقمی PARS HESAB CK-2000

جهت کسب اطلاعات بیشتر

با ۶۶۷۰۵۳۱۰-۰۲۱

تماس حاصل فرمایید

 

ماشین حساب پارس حساب

PARS HESAB PD-16L

۱۲ رقم نور و باطری            ماشین حساب رومیزی پارس حساب PARS HESAB PD-16L

کلید تک پاکن

حافظه

محاسبات درصد

رادیکال

 

قابلیت برنامه نویسی با ظرفیت ۴۰۰۰ مرحله
۲۰۰ حافظه
صفحه نمایش دو ردیفی
حافظه فرمولی
محاسبات انتگرالی
نمایش همزمان فرمول‏ها و نتایج
قابلیت بازگشت و تصحیح
محاسبات علمی:
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
– محاسبات هذلولی و عکس آنها
– تبدیل واحدهای زاویه شامل: درجه، گراد و رادیان
– محاسبات لگاریتمی و توان و عکس آنها
– محاسبات ریشه دوم ، ریشه سوم ، توان دوم و توان سوم
– محاسبات معکوس ، فاکتوریل
– تبدیل محورهای مختصات
– محاسبات ترکیب و جابجایی
محاسبات آماری:
– محاسبات رگرسیون
– محاسبات انحراف معیار
محاسبات اعداد کسری
محاسبات مبنای N
ماشین حساب مهندسی پارس حساب با تمامی قابلیت های کاسیو fx-4500pa تولید شرکت پارس حساب مدل pars hesab px-5600pv

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com